segb

SENASTE NYTT KRING NAMNINSAMLINGSKAMPANJEN "VÅRDUPPROPET" 2011.11.14 - 2012.02.05. 

Arkiv

» augusti 2015 (1)
» april 2015 (2)
» juni 2014 (1)
» mars 2014 (2)
» november 2013 (2)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (1)
» maj 2013 (4)
» mars 2013 (8)
» februari 2013 (2)
» december 2012 (2)
» november 2012 (5)
» juli 2012 (3)
» februari 2012 (7)
» januari 2012 (3)
» december 2011 (8)
» november 2011 (10)

visar: arkiv för mars 2014

fredag 21 mars

Läkarförbundet: Slopa "vård som inte kan anstå"

Läkartidningens ledare kommenterar Socialstyrelsens utredning av begreppet "vård som inte kan anstå" som diskriminerar asylsökande och papperslösa i vården. 

"Det är mycket välkommet att Socialstyrelsen nu ger tydligt stöd åt Läkarförbundet och alla andra som kritiserat begreppets användbarhet. Socialstyrelsen försöker sig inte ens på en definition."

"Läkarförbundets inställning till diskriminering är entydig. Att prioritera eller bortprioritera patienter bör endast ske utifrån medicinskt behov. All vård bör ges på lika villkor. Det är ett ansvar för varje läkare att utöva sin yrkesetik i kontakten med varje patient oavsett pappersstatus. Begreppet vård som inte kan anstå hör inte hemma i vården och »papperslösa« ska erbjudas vård efter behov precis som alla andra."

Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 4 mars

SoS rapport om "vård som inte kan anstå"

Den 28/2 presenterade Socialstyrelsen rapporten Vård för papperslösa – vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd. Socialstyrelsens regeringsuppdrag har bestått i att lämna förtydliganden angående tillämpningen av begreppet vård som inte kan anstå, ta fram ett förslag på en ändamålsenlig ordning för dokumentation och uppföljning av hälso- och sjukvård som erbjuds dessa personer och rutiner för vårdens identifiering av den aktuella målgruppen.

 

Ur rapporten: "Socialstyrelsens slutsats är att begreppet vård som inte kan anstå inte är förenligt med vårdprofessionernas yrkesetik som innebär att vård ges efter behov och att begreppet inte är anpassat till och medicinskt tillämpligt i sjukvården samt riskerar att äventyra patientsäkerheten. Vad som är vård som inte kan anstå får avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren eller tandläkaren. Det är även viktigt att Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över den vård som erbjuds papperslösa och asylsökande."

 

Här finns länkar till RAPPORTEN och till PRESSMEDDELANDE 28/2.

Kommentarer: 0 Permalänk

stäng