segb

SENASTE NYTT KRING NAMNINSAMLINGSKAMPANJEN "VÅRDUPPROPET" 2011.11.14 - 2012.02.05. 

Arkiv

» augusti 2015 (1)
» april 2015 (2)
» juni 2014 (1)
» mars 2014 (2)
» november 2013 (2)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (1)
» maj 2013 (4)
» mars 2013 (8)
» februari 2013 (2)
» december 2012 (2)
» november 2012 (5)
» juli 2012 (3)
» februari 2012 (7)
» januari 2012 (3)
» december 2011 (8)
» november 2011 (10)

visar: arkiv för maj 2013

tisdag 28 maj

Informationskampanj: "Sjuk utan papper"

Idag startar Läkare i Världens kampanj som uppmärksammar att från den 1 juli har alla papperslösa utvidgad rätt till vård, som av medicinska skäl inte kan anstå. Det är några veckor kvar men vi vill öka medvetenheten om de nya reglerna både hos personer som vill söka vård med stöd av lagen och hos vårdpersonal. Kampanjens grund är en sajt www.sjukutanpapper.nu där sidor på engelska och svenska förklarar för papperslösa vilka rättigheter de har och hur de praktiskt kan gå till väga. På särskilda sidor finns också praktisk information riktad till vårdpersonal. ”Vi hoppas att sjukutanpapper.nu kan sprida kunskap om de nya reglerna och vi uppdaterar  sajten allt eftersom myndigheternas riktlinjer och anvisningar färdigställs” förklarar Carolina Falk, generalsekreterare för Läkare i Världen.

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 27 maj

Läkarförbundet: "Innebär laglig diskriminering"

Vården av gömda och papperslösa bedrivs i dag i ett parallellt sjukvårdssystem. Trots ett långvarigt opinionsarbete för att skapa vård på lika villkor, kommer detta sjukvårdssystem sannolikt att finnas kvar de kommande åren. Läs kommentar i Läkartidningen av Thomas Flodinordförande, Etik- och ansvarsrådet, Sveriges läkarförbund.

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 20 maj

"Vi tvingas bryta mot vår etik"

Regeringen föreslår en lag som systematiskt kommer att diskriminera vårdbehövande papperslösa människor. Resultatet riskerar bli en sjukvård präglad av godtycke och rättsosäkerhet. Det skriver representanter för fem centrala vårdorganisationer i SvD Brännpunkt idag.

 

"Vi vill tydligt markera vår avsky för detta förslag och de konsekvenser som den nya lagstiftningen kommer att få i vårdens vardag för människor i behov av hälso- och sjukvård. Vi gör det utifrån vår yrkesetik som regeringen nu tvingar oss att fortsätta bryta på ett djupt diskriminerande sätt. (...) Att en majoritet i riksdagen vill fortsätta på det sättet är en vårdskandal som upprör vårdens yrkesprofessioner."

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 20 maj

SoS uppdrag: förtydliga"vård som inte kan anstå"

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja genomförandet av de förslag som föreslås i propositionen Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Uppdraget innebär dels att lämna förtydliganden angående tillämpningen av begreppet vård som inte kan anstå, dels att i nära samråd med bland annat Smittskyddsinstitutet, Apotekens Service AB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utreda och ta fram förslag på en ändamålsenlig ordning för dokumentation och uppföljning av den hälso- och sjukvård som ska erbjudas personer som vistas i landet utan tillstånd. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2014.

Kommentarer: 0 Permalänk

stäng