segb

SENASTE NYTT KRING NAMNINSAMLINGSKAMPANJEN "VÅRDUPPROPET" 2011.11.14 - 2012.02.05. 

Arkiv

» augusti 2015 (1)
» april 2015 (2)
» juni 2014 (1)
» mars 2014 (2)
» november 2013 (2)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (1)
» maj 2013 (4)
» mars 2013 (8)
» februari 2013 (2)
» december 2012 (2)
» november 2012 (5)
» juli 2012 (3)
» februari 2012 (7)
» januari 2012 (3)
» december 2011 (8)
» november 2011 (10)

visar: arkiv för mars 2013

tisdag 26 mars

Lagförslaget oförenligt med MR o medicinsk etik

"Den enda anständiga och praktiskt tillämpningsbara definitionen av vilken vård jag som läkare ska erbjuda är vård utifrån medicinska behov och i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Precis som för alla andra patienter." Ur Långt till vård på lika villkor, krönika av Milosz Swiergiel, ordförande Rosengrenska stiftelsen, i nr 3 2012 av tidskriften MANA 3 2012.

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 25 mars

"Psykologer mot Reva"

"Sveriges Psykologförbund har tidigare ställt sig bakom kravet på att papperslösa ska få rätt till vård på lika villkor som övriga invånare, ett krav som ännu inte infriats. Som psykologer kan vi inte tiga när mänskliga rättigheter kränks. Vi kan inte vara tysta när polisen letar efter gömda människor med allvarlig psykisk ohälsa utanför våra mottagningar. Vi kan inte heller ignorera de allvarliga konsekvenser för de människor i Sverige som blir föremål för id-kontroller baserade på utseende. Därför har psykologer från hela landet gått samman i Nätverket Psykologer mot Reva." 

http://debatt.svt.se/2013/03/25/som-psykologer-kan-vi-inte-tiga-medan-reva-bryter-ner-vara-patienter/

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 25 mars

LiV kritiska till "vård som inte kan anstå"

"Vi på Läkare i Världen befarar att den grundläggande rättsprincipen som innebär att människor på förhand ska förstå innebörden av lagar och att det inte ska finnas godtycklighet åsidosätts. Det saknas regler för hur den praktiska tillämpningen av formuleringen ”vård som inte kan anstå” ska se ut." http://www.dagensarena.se/opinion/lakare-i-varlden-bli-inte-sjuk-i-sverige/

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 25 mars

Diabetesförbundet instämmer i kritiken

Svenska Diabetesförbundet instämmer i kritiken mot lagförslaget om vård för papperslösa. Begränsningen av vården till "vård som inte kan anstå" riskerar leda till godtycklighet vad gäller vilken vård som ska erbjudas och därmed risk för oåterkalleliga och ibland livshotande komplikationer till diabetessjukdom. Läs Svenska Diabetesförbundets pressmeddelande här.

Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 22 mars

Kritik mot begreppet "vård som inte kan anstå".

Intervju i P1 Ekot med Thomas Flodin,  överläkare och ordförande i Läkarförbundets etik och ansvarsråd, samt Kristina Meseret Andersson, sjuksköterska och ordförande i organisationen Läkare i världen. En av flera invändningar mot regeringens lagförslag om vård för papperslösa riktas mot begreppet "vård som inte kan anstå" - ett icke-medicinskt begrepp som är illa definierat och riskerar att leda till godtycke vad gäller vilken vård som erbjuds från fall till fall. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5479057

Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 19 mars

Socialdemokrater för fredade zoner

I Dagens Arens kräver socialdemokrater att fredade zoner införs: http://www.dagensarena.se/opinion/s-for-human-migrationspolitik-skapa-reva-fria-zoner/

 

"Det nystartade nätverket Socialdemokrater för en human migrationspolitik kräver att Socialdemokraternas och andra partiers löften om vård för papperslösa kombineras med frizoner för sjukvård, utbildning och omsorg. I praktiken ett förbud för polisen att gripa papperslösa för utvisning på väg till och från förskolor, skolor, vårdmottagningar och sjukhus och under vistelse på dessa. Dessutom bör inte polisen få söka personer via registerkoll och i uppsökande verksamhet riktat mot samma institutioner, vilket sker i dag."

Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 19 mars

Prop 2012/13:109 offentliggjord idag

Idag publicerades Regeringens lagförslag om vård för papperslösa: Prop 2012/13:109 - "Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd". Länk: http://www.regeringen.se/sb/d/16463/a/211756

Kommentarer: 0 Permalänk

onsdag 13 mars

Trossamfund för fredade zoner

Företrädare för Sveriges kristna råd, Sveriges muslimska råd och Sveriges Buddhistiska samarbetsbetsråd uttalar sig om projektet Reva.


"Vi är också kritiska till att utvisningshotade jagas på platser som borde vara fredade zoner för människor i utsatthet. Skolor, hälso- och sjukvård och religiösa byggnader behöver definitivt vara sådana zoner. Här behöver polisens riktlinjer förtydligas."


Läs hela uttalandet här.

Kommentarer: 0 Permalänk

stäng