segb

SENASTE NYTT KRING NAMNINSAMLINGSKAMPANJEN "VÅRDUPPROPET" 2011.11.14 - 2012.02.05. 

Arkiv

» augusti 2015 (1)
» april 2015 (2)
» juni 2014 (1)
» mars 2014 (2)
» november 2013 (2)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (1)
» maj 2013 (4)
» mars 2013 (8)
» februari 2013 (2)
» december 2012 (2)
» november 2012 (5)
» juli 2012 (3)
» februari 2012 (7)
» januari 2012 (3)
» december 2011 (8)
» november 2011 (10)

visar: arkiv för juli 2012

torsdag 5 juli

Fler reaktioner på överenskommelsen

12.07.05, DN/Kultur: Av Kristina Lindquist:

" (...) det måste finnas en anledning till att det i Sverige – till skillnad från i Spanien, Frankrike och Nederländerna – så länge har varit helt omöjligt att driva igenom frågan om vård för papperslösa. Motståndet har delvis handlat om att inte skicka så kallade felaktiga signaler till personer som befinner sig utomrättsligt i Sverige, men det finns något annat där också. Något som hänger ihop med en annan och konkurrerande del av den svenska självuppfattningen: Bilden av den goda byråkratin. Vi berömmer oss gärna med fina internationella placeringar när det gäller bristen på korruption och svågerpolitik och har till skillnad från exempelvis tyskarna inga problem med att vår djupaste identitet i statens ögon består av tio siffror och ett bindestreck. Sverige kan på det sättet beskrivas som närmast digitalt, i bemärkelsen att vi inte kan hantera de mellantillstånd som ligger utanför de fasta kategorierna ett och noll. En människa som inte har laglig rätt att befinna sig i Sverige men som samtidigt har rätt till sjukvård skapar dissonans, och så kan vi inte ha det. Det samhälleliga ackordet ska klinga rent. ”Jaha, du har magsmärtor? Men har du något personnummer?” Det är inte medveten brutalitet eller illvilja, det är ordningssinne. Den banala ondskan fungerar ofta så."

 

12.07.08, Flyktingbloggen: Replik av Maria Ferm:

"(...) Jag välkomnar att Erik Haking och David Veisland från Asylgruppen i Lund nu visar att de inte kommer att låta sig nöjas förrän vård efter behov på lika villkor blivit verklighet. I vår uppgörelse med regeringen har vi nämligen inte fått igenom allt. För vuxna innebär uppgörelsen inte rätt till vård på exakt samma villkor som personer som är bosatta i Sverige. Vi har alla ett ansvar för att kampen för vård på lika villkor inte ska avmattas på grund av att situationen nu har förbättrats. Jag vill påstå att det är möjligt att fortsätta detta arbete samtidigt som vi tillåter oss att glädjas åt de stora förbättringarna som vi nu faktiskt lyckats genomföra. Erik Hakings och David Veislands argumentation för vård på lika villkor blir inte starkare av att de hånar uppgörelsen med att kalla den ett ”institutionaliserande av orättvisan”. Tiotusentals människor som lever under jorden i Sverige skulle nog ha ett och annat att invända mot den beskrivningen."

 

12.07.01, SVT Debatt: Av Kent Ekeroth (SD):

"Efter regeringens uppgörelse med Miljöpartiet kommer skattepengar att gå till vård för personer som olagligt vistas i Sverige. Samtidigt läser jag om en svensk student bosatt i Polen. Magnus fick betala 14 000 kronor sin egen vård när han på ett hembesök blev sjuk och fick läggas in en natt på sjukhus, skriver Kent Ekeroth (SD)."


12.06.29, DN/Ledare: Av Martin Liby Alonso:

"Billström har visserligen en poäng i att det är problematiskt att personer som inte har rätt att vistas i Sverige ges tillgång till en omfattande rättighetskatalog. Men i förhållande till principen att människor ska få nödvändig vård väger den invändningen relativt lätt."

 

12.06.29, Borås Tidning/Ledare:

"Det blev helt enkelt en seger för humaniteten och principen att vård ska ges efter behov, inte efter var man befinner sig i asylprocessen. Grunden till Moderaternas motstånd mot vård till papperslösa och gömda har handlat om att det ger fel signal om den som fått avslag på sin asylansökan och uppmanats att lämna landet sedan ändå har rätt till vård om man stannar kvar. Detsamma gäller den som vistas i landet utan att ha sökt tillstånd. Det hade förstås varit enklare om besluten om avslag verkställts och berörda lämnat landet. Asylprocessen brister, trots ambitionerna om att snabba på handläggningen. På något sätt krävs bättre uppföljning. Men det är trots allt en annan diskussion och ett ansvar som inte kan läggas på vårdpersonalen. Den ska bota, lindra och trösta inte agera signalsystem åt asylpolitiken."

 

12.06.29, Smålandsposten/Ledare:

"Inte sällan lyfts argument fram som utgår från att papperslösa inte betalar skatt eller bidrar till det gemensamma välfärdssystemet. Och visst, ska migrationsrätten fungera som den är tänkt måste avvisningar ske. Framväxten av ett papperslöst parallellsamhälle måste stävjas. Men vårdens etik är inte knuten till individuella prestationer eller rättslig status, utan till människans värde och närvaro. Vi stänger inte dörrarna till sjukhusen för den arbetslöse eller den tungt kriminellt belastade. Vi ställer inte funktionshindrade inför frågan vad de har bidragit med för att få hjälp och stöd. När en människa med behov finns här, i vår närhet, så är det också vårt ansvar att ge vederbörande vård. Det kommer att kosta mer. Det finns dock inget stöd för att vi med detta kan vänta oss en omfattande vårdturism. Sverige utmärker sig inom EU med ett av de minst generösa regelverken för vård av papperslösa. Nu ser det i varje fall ut att bli lite bättre, och något mer anständigt i det land som så gärna talar om vikten av mänskliga rättigheter i omvärlden."

Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 3 juli

Reaktioner på överenskommelsen

SR/Studio Ett: – Det här är en framgång för en bred humanitär opinion i Sverige, som länge har drivit på i den här frågan. (...) Den andra sidan av det här är att med det här förslaget så misslyckas Sverige fortfarande med att leva upp till de internationella föpliktelser när det gäller mänskliga rättigheter och rätten till hälsa. Vi lever inte heller upp till den medicinska etikens grundprinciper om att behandla alla människor på samma sätt och utgå enbart från deras medicinska behov, säger Henry Ascher, barnläkare och medicinskt ansvarig för Rosengrenska stiftelsens frivilligklinik för papperslösa.

 

TV4/Nyheterna: – Det är ett förslag i rätt riktning och ett glädjande besked, men vi är inte nöjda. Den utredning som kom för ett år sedan hade ett förslag om att ska ge sjukvård på lika villkor som för övrig befolkning och dit når vi inte med det här beskedet, säger Charlotta Arwidson, Vård för papperslösa, Röda Korset. Se även Röda Korsets pressmeddelande.

 

Läkartidningen: – Det är klart att det hade varit en fördel om man beslutat att ge vård på lika villkor, såsom utredningen förslog. Det här blir en sorts kompromiss. Nu har papperslösa bara rätt till subventionerad »vård som inte kan anstå«. Men vad denna vård inbegriper har visat sig vara rätt svårt att tolka i praktiken, säger Läkarförbundets Thomas Flodin. Att behålla restriktionerna kring annan typ av vård, det vill säga förebyggande vård, leder sannolikt till högre kostnader, eftersom man inte kan förebygga kroniska tillstånd, utan att man tvärtom låter dem förvärras. Så jag tror att både ur ekonomisk och moralisk synpunkt så är det här ett dåligt förslag.

 

Flyktingbloggen: – "Vård för alla" blev plötsligt "vård för några" igen, skriver Erik Haking och David Veisland, aktiva i Asylgruppen Lund. Så har det förvisso varit hela tiden, att papperslösa tvingas leva mer eller mindre utan rättigheter, men vad överenskommelsen innebär är ett institutionaliserande av orättvisan. Genom att backa från kravet på allmän sjukvård och undanta myndiga papperslösa har man präntat ner detta skandalösa faktum på papper. Man accepterar en samhällsordning där vissa människors hälsa inte anses lika viktig som andras. (...) Det finns inga halva människor som klarar sig på halva rättigheter.

 

Flyktingbloggen: Att inte ha rätt till vård orsakar onödigt lidande och i ibland även för tidig död. Rätten till vård kommer därför betyda mycket för papperslösa och gömda flyktingar. Ur det perspektivet är gårdagens besked från regeringen och Miljöpartiet mer än välkommet. För en liberal och för oss som kämpar för flyktingars rätt till ett liv på lika villkor finns dock mycket kvar att göra. Själv kommer jag inte ge upp min kamp förrän lagtexten är beslutad och vården på plats, skriver Benny Lindholm, Vice ordförande Liberala studenter och jurist

 

PressmeddelandeSvensk sjuksköterskeförening välkomnar att papperslösa flyktingar äntligen ska få rätt till akut sjukvård och vård som inte kan anstå. Vi gläds särskilt åt att barn under 18 år får rätt till vård på lika villkor som andra barn. Svensk sjuksköterskeförening ställer sig fortfarande kritiska till att vården till vuxna papperslösa begränsas till "vård som inte kan anstå". Det innebär att sjuksköterskor fortfarande kommer att tvingas att bryta mot lagen för att kunna följa sin etiska kod. Svensk sjuksköterskeförening fortsätter sitt aktiva arbete för att papperslösa ska få rätt till vård efter behov och ser fram emot regeringens nästa steg. /Ania Willman, Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

 

SR/Nyheter P4 Västerbotten: – Det är ju trots allt en ganska begränsad rätt till vård det handlar om. Det är ju det man benämner som "vård som inte kan anstå" som man nu får någon slags rätt till. Det är helt enkelt inte tillräckligt. Det är ett krångligt och luddigt begrepp som (...) lämnar mycket till läkarens godtycke, säger Per Simonsson, läkarstudent och engagerad i organisationen International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA).


SVT/Östnytt- Det har inte rikigt presenterats i vilken utsträckning man kommer att ge vård till de papperslösa. Det kommer finnas restriktioner där, men frågan är hur stora de kommer att vara, säger David Ekqvist , läkare, ordf. Tinnerökliniken.

 

Dagen: – Våra mottagningar kommer att behövas även i fortsättningen. Våra patienter kommer i mycket högre utsträckning kunna söka hjälp i den offentliga vården, men vi vet också att de här människorna är väldigt rädda och misstror det offentliga, säger Charlotta Arwidson, Vård för papperslösa, Röda Korset.

Hon får medhåll av Carolina Falk, generalsekreterare för Läkare i världen.

– Beskedet gläder oss oerhört och överenskommelsen innebär ett stort steg framåt, men vår utgångspunkt är att alla ska ha rätt till samma vård. Vi är gärna med och diskuterar utformningen av en sådan lag i framtiden.

 

TT: – Förslaget innebär klara förbättringar mot hur det ser ut i dag, men det är långt ifrån att vara det vi och många med oss har begärt. Och det är långt ifrån vad som krävs för att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser, säger Madelaine Seidlitz, ansvarig för migrationsfrågor på svenska Amnesty. Vi fruktar att det här i framtiden kommer att bli en ickefråga, vilket innebär att man permanentar ett system som innebär att vi diskriminerar människor. Vi hoppas vi har fel i den delen, säger Seidlitz.

 

Humanitetsbloggen: – Överenskommelsen når dock inte hela vägen fram på alla punkter som vårdutredningen föreslog för ett år sedan, men en första delseger för allas rätt till hälsa, skriver Martina Anlér, ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund. (...) Vi har tillsammans med andra kritiserat att den utredning som redan arbetats fram inte gått ut på remiss. Att då tillsätta en till utredning känns som onödigt dubbelarbete. (...) Men det är nu som vi måste fortsätta hålla i. Vi måste alla fortsätta arbeta för att genomförandet verkligen blir av och inte bara blir tomma ord.

 

Pressmeddelande: – För papperslösa innebär detta en stor förbättring mot deras situation i dagsläget. Men grundproblemet är fortfarande att människor diskrimineras därför att vård ges utifrån juridisk status och inte vårdbehov, säger Hanna Ingelman-Sundberg, Ungdomsförbundets representant i Nätverket för rätt till vård.

– Med hjälp av våra frivilliga kampanjade vi i slutet av maj för att fler landsting skulle gå före regeringen i vårdfrågan. Vi hoppas att landstingen fortsätter att erbjuda vård efter behov och att fler följer deras exempel, säger Martina Anlér, ordförande Röda Korsets Ungdomsförbund.

 

SR/Ekot: Göran Stiernstedt som är chef för Vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting tycker att subventionerad vård för papperslösa är bra. Men samtidigt vill han prata med regeringen om ökade kostnader.

– Eftersom det innebär mer vård än tidigare så vill vi, huvudmännen, ha ersättning för det, säger han.

 

Pressmeddelande: – Det är glädjande att regeringen till slut tar kritiken på allvar. Också FN:s övervakningskommittéer, specialrapportören för hälsa och MR-rådet har kritiserat att Sverige har vägrat dessa grupper vård. Nu krävs att intentionerna omvandlas till konkreta förslag, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

 

Världen idag: – Det här är naturligtvis väldigt positivt, det är viktigt att värna om de som är utsatta och som inte har så lätta vägar att gå, säger han och understryker att han tycker det borde vara självklart ur ett medmänskligt perspektiv att hjälpa de som är svaga, säger Staffan Hederoth, verksamhetschefen på medicinkliniken, Ersta Diakoni. Det handlar om en känslig grupp som har ett känsligt läge och som ska ha rätt till en vettig sjukvård. Det är något basalt och något som måste gälla alla, oavsett vilken politik som förs.

 

SvD: Enligt parterna innehåller överenskommelsen kompromisser från ”alla parter”. Men statsvetaren Andreas Johansson Heinö vid Göteborgs universitet är av en annan uppfattning:

– Jag kan inte se någon kompromiss. Jag tolkar det snarare som att M har fått ge med sig. Det här känns som något MP, FP och KD är mycket nöjda med. Uppenbarligen har Billström varit negativt inställd till den här typen av överenskommelse tidigt.

Socialdemokraternas talesperson i migrationsfrågor Fredrik Lund Sammeli välkomnade i går överenskommelsen.

– I och med att det blir en uppgörelse slipper Socialdemokraterna ta i frågan. Man slipper ta ställning och eftersom det blir riksdagsmajoritet kostar det heller ingenting att säga att man accepterar överenskommelsen, säger Heinö.

MP:s mål var att papperslösa skulle få samma rätt till vård som personer med uppehållstillstånd. Enligt språkröret Åsa Romson kommer partiet fortsätta att driva frågan.

– Förmodligen är inte sista ordet sagt, men förmodligen är frågan desarmerad för ett tag framöver, säger Heinö.

 

Aftonbladet/Ledarkrönika av Anders Lindberg: "Moderaterna har invänt att det sänder fel signaler att ge vård till människor om de inte har tillstånd att vara i Sverige. Men sjukvård är en mänsklig rättighet och mänskliga rättigheter väger faktiskt tyngre än Moderaternas signalpolitik. Det har tagit åratal av utredningar och diskussioner kring papperslösas rätt till vård att komma hit. Regeringen har dragit benen efter sig. Jämför med förändringarna i a-kassan som omfattar miljontals människor. De utreddes och beslutades på tre månader. Om förslaget som presenterades i går också genomförs är det en stor framgång för Miljöpartiet."

 

SR/Tidningskrönikan: Sammanfattar reaktionerna på ledarsidorna hos Gävle DagbladNorrköpings Tidningar, Aftonbladet, Västmanlands Tidning och SvD.

 

SR/Nyheterna P4 Sörmland. – Det är naturligtvis bra att man har kommit en bit på väg, men det är verkligen bara en bit på väg, Ylva G Karlsson (Mp), regionsstyrelseledamot Sörmlands läns landsting. Barns hälsa påverkas väldigt mycket av föräldrarnas hälsa, så att göra insatser för barns hälsa men inte föräldrarnas känns bakvänt tycker jag. Det är synd att man inte fått gehör för att det är behovet av vård som ska avgöra och inte medborgarskapet. Jag tycker det är ett fattigdomsbevis, att vi i Sverige inte ska kunna ge vård till dom som behöver. (...) Det är ju så med remissomgångar att det ger möjlighet att påverka och jag hoppas verkligen att man bland dem som ska svara på den här remiss tar möjligheten och chansen att påverka i den här riktningen som jag tycker är bra.

- Hälso- och sjukvårdspersonalen ska ju inte behöva agera utifrån att vara migrationsansvariga. De ska ju ta ställning till vård och ge behandling utifrån den medicinska situationen för människor, säger Gunvor G Ericson (Mp), riksdagsledamot. Jag som tidigare jobbat på akutmottagning tycker ju inte alls att det här är vårdpersonalens uppgift utan vårdpersonalen ska ju jobba utifrån den medicinska kompetens man har.

 

SR/P3 Din gata: – Det är jättebra och ett stort steg att papperslösa får vård, men problemet är att vård ska ges till dem som behöver det och inte beroende på den legala status man har. Man ska inte göra skillnad på människor och människor, säger Hala Mohammed, tillträdande ordförande för Röda Korsets Ungdomsförund.

 

Pressmeddelande: – Det är oerhört glädjande att regeringen och miljöpartiet äntligen kommit till en överenskommelse om vård för gömda och papperslösa, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens Generalsekreterare.  Bland annat måste myndigheter jobba aktivt med att skapa förtroende i dessa grupper. Självfallet är Rädda Barnen beredda att bidra i ett sådant arbete.

 

TT: Papperslösa ska enligt förslaget inte få preventiv vård. Socialminister Göran Hägglund (KD) tycker att skillnaden är motiverad: – Man ska ha klart för sig att Sverige har en reglerad invandring. Det innebär att man ska ansöka om att få komma hit. Den som får avslag ska lämna vårt land medan den som får stanna naturligtvis får samma rättigheter som andra.

 

Pressmeddelande– Det är mycket glädjande att det enormt viktiga arbete som utförts av frivilliga på kliniker för papperslösa har burit frukt. Asylrörelsens kamp för mänskliga rättigheter lönar sig och dagens besked visar att arbetet för en human och generös flyktingpolitik måste fortsätta. Som del av asylrörelsen kommer Vänsterpartiet fortsatt arbeta för att rätten till vård ska omfatta alla – helt utan undantag, kommenterar Christina Höj Larsen, flyktingpolitisk talesperson och riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

 

Pressmeddelande: – För Centerpartiet är det oerhört glädjande att vi äntligen kan leverera en plan för ikraftträdande av vård för tillståndslösa, säger Fredrick Federley, Centerpartiets talesperson i migrationspolitiska frågor. Att akutvård, vård för barn och gravida med mera i och med denna överenskommelse går från gråzon till klarhet är oerhört viktigt som också läkarsamfundet påpekat. Det absolut viktigaste är att barn till papperslösa nu erbjuds vård, tandvård och läkemedel på samma villkor som barn till svenska medborgare.

 

Pressmeddelande: – Visst är det beklagligt att det tagit så lång tid att komma överens, säger Ulf Nilsson, riksdagsledamot och Folkpartiets migrationspolitiske talesperson. Men nu har vi fått en bra överenskommelse. Vi är från Folkpartiets sida särskilt glada över att rätten till vård utökas till mer än bara akutvård och att landstingen därutöver kan utvidga rätten till vård ännu mera. Alliansregeringen tillsammans med Miljöpartiet har nu kommit överens om vård för gömda – något som socialdemokratiska regeringar inte lyckades med under tolv år.

 

Pressmeddelande: –  Den nya lagen kommer att ta ett år att formulera och besluta.  Under den tiden kommer gömda och papperslösa bli sjuka och behöva vård. I vårt landsting kommer de fortfarande behöva betala för viss vård och inte ha rätt till annan vård.  För mig är det självklart att Stockholms landsting snarast öppnar upp sjukvården i enlighet med dagens beslut säger Helene Öberg, hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson Miljöpartiet Stockholms läns landsting.

 


Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 3 juli

M, Fp, C, Kd, Mp: "vård som inte kan anstå"

Den 28 juni presenterade regeringen och miljöpartiet en överenskommelse om vård för papperslösa. Papperslösa barn skall erbjudas subventionerad hälso- och sjukvård, inklusive läkemedel, samt regelbunden tandvård, på lika villkor som för i landet bosatta barn. Papperslösa vuxna skall erbjuds subventionerad "vård som inte kan anstå", inklusive läkemedel, hälsoundersökning, tandvård som inte kan anstå, mödravård m.m.

 

Information från regeringen nedan:

Video från hela pressträffen.

"Fakta-PM om överenskommelsen om vård".

"Frågor & svar ang vård för gömda och papperslösa" (från sid 3).

 

Intervjuer med Åsa Romson och Göran Hägglund:

SVT.

Expressen.

SR/Ekot.

 

Ytterligare referat från pressträffen:

DN.

SvD.

Kommentarer: 0 Permalänk

stäng