segb

SENASTE NYTT KRING NAMNINSAMLINGSKAMPANJEN "VÅRDUPPROPET" 2011.11.14 - 2012.02.05. 

Arkiv

» augusti 2015 (1)
» april 2015 (2)
» juni 2014 (1)
» mars 2014 (2)
» november 2013 (2)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (1)
» maj 2013 (4)
» mars 2013 (8)
» februari 2013 (2)
» december 2012 (2)
» november 2012 (5)
» juli 2012 (3)
» februari 2012 (7)
» januari 2012 (3)
» december 2011 (8)
» november 2011 (10)

visar: arkiv för november 2012

fredag 23 november

Remissvaren på Regeringens och Mp:s förslag

Nedan finns länkar till remissvar och yttranden på Regeringens och Miljöpartiets förslag om vård för papperslösa, Ds 2012:36  "Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd", som på begäran skickats per e-post från Regeringskansliet. Uppdelat efter typ av organisation:

 

Professionsorganisationer i vården

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Psykologförbundet

SRAT

Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska barnläkarföreningen

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri

Svenska Läkaresällskapet

Svensk sjuksköterskeförening

Sveriges Läkarförbund

Tandläkarförbundet

Vårdförbundet

 

Myndigheter

Barnombudsmannen

Datainspektionen

Diskrimineringsombudsmannen

Ekonomistyrverket

Folkhälsoinstitutet

Försäkringskassan

Förvaltningsrätten i Malmö

Justitieombudsmannen

Juridiska fakultetsnämnden, Uppsala Universitet

Justitiekanslern

Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Stockholm

Läkemedelsverket

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Migrationsverket

Rikspolisstyrelsen

Riksrevisionsverket

Skatteverket

Smittskyddsinstitutet

Socialstyrelsen

Statens beredning för medicinsk utvärdering

Statens medicinsk-etiska råd

Statskontoret

Sveriges Apoteksförening

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

Landsting

Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland 

Jämtland

Kalmar

Kronoberg

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Sörmland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

 

Övriga organisationer

Akademikerförbundet SSR

Flyktinggruppernas- och Asylkommittéernas Riksråd (FARR)

FAMNA

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) Sverige

Läkare i Världen

Privattandläkarna

RFSL

RFSU

Rosengrenska stiftelsen

Rädda Barnen

Rätt till vård-initiativets gemensamma remissvar (42 organisationer)

Röda Korsets Ungdomsförbund

Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Diabetesförbundet

Svenska kyrkan

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges kristna råd (SKR)

Svenska Röda Korset

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting

UNICEF Sverige

Vårdföretagarna

 

Kommentarer: 0 Permalänk

onsdag 21 november

Grön Ungdom och LUF: "FP och MP bör pressa M"

Vi hoppades att uppgörelsen mellan alliansen och Miljöpartiet skulle innebära en mer human behandling av asylsökande och papperslösa. Med facit i hand ser vi att Moderaterna nu tillåts sätta käppar i hjulet, skriver Leo Carlsson, Grön Ungdom, samt Kajsa Dovstad, Jonatan Macznik, Liberala Ungdomsförbundet, i SvD Brännpunkt idag. Vidare skriver artikelförfattarna: "Regeringens nuvarande förslag för papperslösas rätt till vård är ett steg i rätt riktning. Men vi accepterar inte annat än att regeringen kliver ända in i mål och garanterar alla som bor i Sverige en vård på lika villkor. Därför ger vi vårt stöd till Rätt till vård-initiativets starkt kritiska remissvar på regeringens förslag. (...) Alliansens humana krafter, som i den här frågan främst utgörs av Folkpartiet, måste tillsammans med Miljöpartiet förmå regeringen att gå längre. Moderaterna får inte tillåtas stoppa allas lika rätt till vård. Vi hade högre förväntningar när migrationssamarbetet ingicks. Liberala ungdomsförbundet och Grön Ungdom kommer inte nöja sig med ett steg i rätt riktning – vi kräver att regeringen kliver ända in i mål."

Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 9 november

Rätt till vård-initiativets gemensamma remissvar

I går svarade 42 organisationer i Rätt till vård-initiativet med ett gemensamt remissvar på Socialdepartementets promemoria Ds 2012:36 "Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd". Rätt till Vård-Initiativet anser att förslaget ger en viss vidgning av rätten till vård för personer som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd. Särskilt bra är att barn som vistas i Sverige utan tillstånd ges samma rätt till vård som andra barn. Rätt till vård-initiativet är dock kritiskt till att Regeringen förslår att vuxna asylsökande och vuxna som vistas i landet utan tillstånd fortfarande inte ska ha rätt till vård efter behov och på lika villkor som bosatta. Regeringen borde gå längre och lämna förslag till lagstiftning i linje med vad SOU 2012:48 "Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet" föreslog. Först då skulle svensk lagstiftning uppfylla de krav som medicinsk etik och grundläggande mänskliga rättigheter uppställer. 

 

Läs Rätt till vård-initiativets gemensamma remissvar här!

Läs Rätt till vård-initiativets pressmeddelande 2012-11-08 här!

 

Följande 42 organisationer har underteckat Rätt till vård-initiativets gemensamma remissvar. Ett flertal organisationer har dessutom skickat in egna remissvar och några av dem finns länkade nedan: Akademikerförbundet SSR, Amnesty International, svenska sektionen, Caritas/katolska kyrkan, Deltastiftelsen, Ersta diakoni, Etikkommissionen i Sverige - Nätverk för Mänskliga Rättigheter i asylprocessen, FARR, Fackligt center för papperslösa, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), Föreningen Antirasistiska akademin (ArA), Helgeandssysrarna/Alsike kloster, Hiv-Sverige, International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) Sverige, Immigrantinstitutet, Ingen Människa Är Illegal, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), Liberala ungdomsförbundet, Läkare i Världen, Läkare Utan Gränser, Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, RFSL, RFSL Ungdom, Riksföreningen för skolsköterskor, Rosengrenska stiftelsen, Rädda Barnen, Röda Korsets Ungdomsförbund, Socialistiska läkare, Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Psykologförbund, Svensk sjuksköterskeförening, SRAT, Sveriges kristna råd (SKR), Svenska Logopedförbundet, Sveriges LäkarförbundSvenska Läkaresällskapet, Svenska föreningen för Hälsa och Mänskliga Rättigheter (HMR), Svenska Kyrkans Anställda I Sjukhuskyrkan (SKAIS), Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatris (SFBUP) flyktingbarngrupp, TandläkarförbundetTCO, Tinnerökliniken - Vård för papperslösa i Östergötland, Vårdförbundet, Vänskapsförening Sverige-Ecuador.

 

Ytterligare remissvar från enskilda organisationer länkas här: Svenska Röda Korset, Svenska barnläkarföreningen. Länkar till fler remissvar från enskilda organisationer finns alltså i det tidigare stycket här ovanför.

Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 8 november

SVT Rapport: Samlad kritik mot förslaget

Samlad kritik mot förslag om vård för papperslösa. Formulering upprör. Några av Sveriges tyngsta organisationer går nu till samlad attack mot regeringens politik för papperslösa. Ett 60-tal organisationer sågar i ett gemensamt remissvar att alla papperslösa inte ges samma rätt till vård. Detta rapporterade SVT Rapport 12.11.08.

Kommentarer: 2 Permalänk

torsdag 8 november

DN Debatt: "Ge alla papperslösa vård vid behov"

FN-kritik mot Sverige. Regeringen föreslår att asylsökande och så kallade papperslösa över 18 år bara ska få hälso- och sjukvård som ”inte kan anstå”. Men förslaget rimmar illa med de internationella reglerna om mänskliga rättigheter. Principen om allas rätt till sjukvård väger tyngre än så, skriver Elisabeth Abiri och Thomas Hammarberg i DN Debatt 20.11.06.

Kommentarer: 0 Permalänk

stäng