segb

SENASTE NYTT KRING NAMNINSAMLINGSKAMPANJEN "VÅRDUPPROPET" 2011.11.14 - 2012.02.05. 

Arkiv

» augusti 2015 (1)
» april 2015 (2)
» juni 2014 (1)
» mars 2014 (2)
» november 2013 (2)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (1)
» maj 2013 (4)
» mars 2013 (8)
» februari 2013 (2)
» december 2012 (2)
» november 2012 (5)
» juli 2012 (3)
» februari 2012 (7)
» januari 2012 (3)
» december 2011 (8)
» november 2011 (10)

visar: arkiv för december 2011

fredag 23 december

Hägglund "svarar" Jansson (s)

Eva-Lena Jansson (s) riktade 2011-12-15 en skriftligt fråga till socialminister Göran Hägglund: Avser socialministern att låta utredningen, Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet, gå ut på remiss? Hägglund svarar 2011-12-21 på följande vis: "Frågan är för närvarande föremål för beredning inom Regeringskansliet."

Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 20 december

"Billström (m) drar skam över Sverige"

Sofi Jansson, masterstudent i migrationsstudier, och Annika Gustafssonm, sjuksköterskestudent - bägge aktiva i Asylgruppen Malmö - skriver i Aftonbladets debattsida under rubriken "Regeringen förhalar vård för papperslösa".

 

Ur artikeln: "Det är skamligt att Sverige ännu inte har infört en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna och medicinsk-etiska principerna i praktiken. Det är pinsamt att det krävts en utredning för att konstatera något så självklart, och det är minst sagt upprörande att vår migrationsminister motsäger sig förslaget. Framförallt är det oerhört skrämmande att en så viktig fråga blir liggande i en pappershög. Det är dags för regeringen att ta sitt ansvar och ge papperslösa tillgång till offentlig hälso- och sjukvård på lika villkor i enlighet med FN:s konventioner och deklarationer rörande mänskliga rättigheter. Skicka utredningen på remiss nu!"

 

Kommentarer: 3 Permalänk

tisdag 20 december

Rydberg (fp) skriver öppet brev till Billström.

Öppet brev till Tobias Billström: Förhala inte vård för papperslösa - och ge Ganna, 91, och andra flyktingar en verkligt human behandling.  Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) reagerar på att den svenska migrationspolitiken brister i humanitet. I  ett öppet brev till migrationsminister Tobias Billström efterlyser hon handling, för papperslösas rätt till vård, och för en mer human flyktingpolitik. Förslagen från utredningen om papperslösas rätt till vård kan inte längre förhalas utan måste skickas på remiss. Och fallet med 91-åriga Ganna gör det tydligt att det behövs en mer human syn på flyktingar - och en generösare definition av "synnerligen ömmande omständigheter". Birgitta Rydberg publicerar och skriver om det öppna brevet på sin blogg: http://birgittarydberg.wordpress.com/2011/12/16/oppet-brev-till-tobias-billstrom-om-flyktingar-papperslosa-och-ganna-91/

 

Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 20 december

Janssons (s) skriftliga fråga till Hägglund.

Eva-Lena Jansson (s) riktar 2011-12-15 en skriftligt fråga till socialminister Göran Hägglund. Jansson påmnner om att sju månader nu gått sedan utredningen, Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet, blev färdig och frågar: Avser socialministern att låta utredningen gå ut på remiss?

Kommentarer: 0 Permalänk

onsdag 7 december

Skånskan om Vårduppropet

Tidningen Skånskan skriver om Vårduppropet i en artikel 2011.12.07 med rubriken "Krav på lika vård för papperslösa". 

Kommentarer: 0 Permalänk

onsdag 7 december

"Billström bromsar vård till papperslösa"

I Sydsvenskan 2011.12.07 publicerades en debattartikel med titeln "Billström bromsar vård till papperslösa", skriven av Carin Björngren Cuadra, doktor vid Institutionen för hälsa och samhälle på Malmö högskola.

 

Ur debattartikeln:  "Har en migrationsminister vetorätt i vårdfrågor? (...) Migrationsministern (...) missar (...) att utredningen tar sin utgångspunkt i de internationella överenskommelserna om mänskliga rättigheter som Sverige förbundit sig att följa. Detta ramverk är inte en kaka att plocka russin ur. Han tycks även ha missat rekommendationer och resolutioner på europeisk nivå. Till exempel omfattas de papperslösa av resolutionen om att minska den förhärskande ojämlika hälsan i Europa. De papperslösas bristande rätt till vård i somliga länder, däribland Sverige, ses som en av bakgrunderna till resolutionen. Med dessa starka normativa referenser är det svårt att se att utredningen skulle kunna ha kommit fram till något annat förslag än det nu lagda. Likaså är det svårt att förstå att migrationsministern inte ställer sig bakom utredningens förslag. Ännu svårare är det att förstå att inte socialministern ryter till. Han har trots allt ansvar för frågan och har under flera år sett hur landsting efter landsting, med bland andra Region Skåne och Västra Götalandsregionen i spetsen, tydligt markerat att den nuvarande ordningen – att i princip neka papperslösa sjukvård – är orimlig och ohållbar. Detta borde väl tjäna som stöd."

Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 2 december

GP Debatt: Sluta förhala vård för papperslösa

Läkarstudenter och sjuksköterskestudenter aktiva i den ideella läkarstudentorganisationen IFMSA-Sweden skriver 2011-12-02 på Göteborgs-Postens debattsida under rubriken "Sluta förhala rätten till vård för papperslösa".

 

Ur debattartikeln: "Denna fråga påverkar oss personligen eftersom vi ser konsekvenserna av att människor nekas vård samt hur vårdpersonal hindras följa sina etiska koder på grund av dagens nationella regelverk. (...) Om den här förhalningen fortsätter anser vi att Moderaterna aktivt arbetar emot den mänskliga rättigheten om allas rätt till lika vård. Vård är en mänsklig rättighet, inte en medborgerlig! (...) Vi i IFMSA-Sweden samlas nu med 47 andra organisationer, bland andra Amnesty, LO, TCO, Läkar- och Vårdförbundet, i ett upprop för papperslösas rätt till vård. Vi kräver att utredningen (...) går ut på remiss och att politikerna går från ord till handling. Den 3:e december håller vi i IFMSA-Sweden landsomfattande manifestationer för att uppmärksamma frågan och kämpa för de mänskliga rättigheterna. Vi välkomnar din medverkan!"

Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 2 december

Metro om utredningen och demonstrationen 15/12

Metro Göteborg skriver 2011-12-02 i artikeln De hjälper papperslösa med gratis vård om Rosengrenska/Röda korsets frivilligklinik för vård av papperslösa, om utredningen och demonstrationen den 3:e december i Göteborg.


Ur artikeln: "I flera landsting, bland annat i Västra Götaland, har man antagit egna riktlinjer om vård för papperslösa som är mer generösa än lagstiftningen, men den stoppar inte rädslan över att bli upptäckt. (...) –  Vet man att det kommer en räkning på flera tusen blir det ett hinder och många väljer då att försöka klara sig själva, säger Anne Sjögren.  

I somras kom en statlig utredning som föreslog en lagändring – alla som vistas i landet ska få sjukvård på lika villkor. Men efter sex månader har ärendet ännu inte gått ut på remiss och därför har en namninsamling startat för att påskynda processen, på lördag ska en manifestation hållas."

Kommentarer: 0 Permalänk

stäng