segb

SENASTE NYTT KRING NAMNINSAMLINGSKAMPANJEN "VÅRDUPPROPET" 2011.11.14 - 2012.02.05. 

Arkiv

» augusti 2015 (1)
» april 2015 (2)
» juni 2014 (1)
» mars 2014 (2)
» november 2013 (2)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (1)
» maj 2013 (4)
» mars 2013 (8)
» februari 2013 (2)
» december 2012 (2)
» november 2012 (5)
» juli 2012 (3)
» februari 2012 (7)
» januari 2012 (3)
» december 2011 (8)
» november 2011 (10)

visar: alla inlägg

tisdag 26 mars

Lagförslaget oförenligt med MR o medicinsk etik

"Den enda anständiga och praktiskt tillämpningsbara definitionen av vilken vård jag som läkare ska erbjuda är vård utifrån medicinska behov och i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Precis som för alla andra patienter." Ur Långt till vård på lika villkor, krönika av Milosz Swiergiel, ordförande Rosengrenska stiftelsen, i nr 3 2012 av tidskriften MANA 3 2012.

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 25 mars

"Psykologer mot Reva"

"Sveriges Psykologförbund har tidigare ställt sig bakom kravet på att papperslösa ska få rätt till vård på lika villkor som övriga invånare, ett krav som ännu inte infriats. Som psykologer kan vi inte tiga när mänskliga rättigheter kränks. Vi kan inte vara tysta när polisen letar efter gömda människor med allvarlig psykisk ohälsa utanför våra mottagningar. Vi kan inte heller ignorera de allvarliga konsekvenser för de människor i Sverige som blir föremål för id-kontroller baserade på utseende. Därför har psykologer från hela landet gått samman i Nätverket Psykologer mot Reva." 

http://debatt.svt.se/2013/03/25/som-psykologer-kan-vi-inte-tiga-medan-reva-bryter-ner-vara-patienter/

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 25 mars

LiV kritiska till "vård som inte kan anstå"

"Vi på Läkare i Världen befarar att den grundläggande rättsprincipen som innebär att människor på förhand ska förstå innebörden av lagar och att det inte ska finnas godtycklighet åsidosätts. Det saknas regler för hur den praktiska tillämpningen av formuleringen ”vård som inte kan anstå” ska se ut." http://www.dagensarena.se/opinion/lakare-i-varlden-bli-inte-sjuk-i-sverige/

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 25 mars

Diabetesförbundet instämmer i kritiken

Svenska Diabetesförbundet instämmer i kritiken mot lagförslaget om vård för papperslösa. Begränsningen av vården till "vård som inte kan anstå" riskerar leda till godtycklighet vad gäller vilken vård som ska erbjudas och därmed risk för oåterkalleliga och ibland livshotande komplikationer till diabetessjukdom. Läs Svenska Diabetesförbundets pressmeddelande här.

Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 22 mars

Kritik mot begreppet "vård som inte kan anstå".

Intervju i P1 Ekot med Thomas Flodin,  överläkare och ordförande i Läkarförbundets etik och ansvarsråd, samt Kristina Meseret Andersson, sjuksköterska och ordförande i organisationen Läkare i världen. En av flera invändningar mot regeringens lagförslag om vård för papperslösa riktas mot begreppet "vård som inte kan anstå" - ett icke-medicinskt begrepp som är illa definierat och riskerar att leda till godtycke vad gäller vilken vård som erbjuds från fall till fall. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5479057

Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 19 mars

Socialdemokrater för fredade zoner

I Dagens Arens kräver socialdemokrater att fredade zoner införs: http://www.dagensarena.se/opinion/s-for-human-migrationspolitik-skapa-reva-fria-zoner/

 

"Det nystartade nätverket Socialdemokrater för en human migrationspolitik kräver att Socialdemokraternas och andra partiers löften om vård för papperslösa kombineras med frizoner för sjukvård, utbildning och omsorg. I praktiken ett förbud för polisen att gripa papperslösa för utvisning på väg till och från förskolor, skolor, vårdmottagningar och sjukhus och under vistelse på dessa. Dessutom bör inte polisen få söka personer via registerkoll och i uppsökande verksamhet riktat mot samma institutioner, vilket sker i dag."

Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 19 mars

Prop 2012/13:109 offentliggjord idag

Idag publicerades Regeringens lagförslag om vård för papperslösa: Prop 2012/13:109 - "Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd". Länk: http://www.regeringen.se/sb/d/16463/a/211756

Kommentarer: 0 Permalänk

onsdag 13 mars

Trossamfund för fredade zoner

Företrädare för Sveriges kristna råd, Sveriges muslimska råd och Sveriges Buddhistiska samarbetsbetsråd uttalar sig om projektet Reva.


"Vi är också kritiska till att utvisningshotade jagas på platser som borde vara fredade zoner för människor i utsatthet. Skolor, hälso- och sjukvård och religiösa byggnader behöver definitivt vara sådana zoner. Här behöver polisens riktlinjer förtydligas."


Läs hela uttalandet här.

Kommentarer: 0 Permalänk

onsdag 27 februari

Lagrådets yttrande

Den 25 februari kom yttrande från Lagrådet gällande regeringens förslag om vård för papperslösa.

 

Det går att följa lagstiftningskedjan på regeringens hemsida.

Kommentarer: 0 Permalänk

söndag 17 februari

Lagrådsremissen har kommit

Lagrådsremiss "Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd", daterad 14 februari 2013: http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/92/96/078c71c3.pdf

Kommentarer: 0 Permalänk

söndag 16 december

M i Sörmland: Lagstifta vård på lika villkor

I en replik på AT-läkare Frida Hansson och Thomas Flodins debattartikel på DN Debatt (se nedan) skriver Magnus Leivik, gruppledare för Moderaterna, Landstinget Sörmland i DN Debatt 12-12-07, "Flyktingar får inte vård trots beslut": "Sörmlands landsting är först med att erbjuda alla människor som vistas i vårt län, även flyktingar och personer utan uppehållstillstånd, den sjukvård de behöver. Vi går längre än vad lagen kräver – men i enlighet med statens åtaganden om mänskliga rättigheter. Sörmland gör detta utan att kräva en enda krona av staten. Som huvudman för sjukvården gör vi det av humanitära skäl, och jag vill uppmana alla svenska landsting att följa efter. (...) Det är hög tid att rätten till bästa möjliga hälsa införlivas i svensk lag och genomförs i praktiken på landets alla sjukhus och vårdcentraler."

Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 7 december

DN Debatt "Beslut om flyktingvård fungerar inte"

”Beslut om flyktingvård fungerar inte i praktiken”. Från årsskiftet ska asylsökande och papperslösa i Sörmland ha samma rätt till sjukvård som folkbokförda har enligt beslut i landstingsstyrelsen. Verkligheten ser tyvärr annorlunda ut - beslutet tillämpas inte i praktiken och ifrågasätts internt. Det skriver Frida Hansson, läkare i Sörmland, och Thomas Flodin, Läkarförbundet, i DN Debatt 2012-12-06.

 

Se även inslag i SVT Sörmland 2012-12-07.

Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 23 november

Remissvaren på Regeringens och Mp:s förslag

Nedan finns länkar till remissvar och yttranden på Regeringens och Miljöpartiets förslag om vård för papperslösa, Ds 2012:36  "Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd", som på begäran skickats per e-post från Regeringskansliet. Uppdelat efter typ av organisation:

 

Professionsorganisationer i vården

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Psykologförbundet

SRAT

Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska barnläkarföreningen

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri

Svenska Läkaresällskapet

Svensk sjuksköterskeförening

Sveriges Läkarförbund

Tandläkarförbundet

Vårdförbundet

 

Myndigheter

Barnombudsmannen

Datainspektionen

Diskrimineringsombudsmannen

Ekonomistyrverket

Folkhälsoinstitutet

Försäkringskassan

Förvaltningsrätten i Malmö

Justitieombudsmannen

Juridiska fakultetsnämnden, Uppsala Universitet

Justitiekanslern

Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Stockholm

Läkemedelsverket

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Migrationsverket

Rikspolisstyrelsen

Riksrevisionsverket

Skatteverket

Smittskyddsinstitutet

Socialstyrelsen

Statens beredning för medicinsk utvärdering

Statens medicinsk-etiska råd

Statskontoret

Sveriges Apoteksförening

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

Landsting

Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland 

Jämtland

Kalmar

Kronoberg

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Sörmland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

 

Övriga organisationer

Akademikerförbundet SSR

Flyktinggruppernas- och Asylkommittéernas Riksråd (FARR)

FAMNA

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) Sverige

Läkare i Världen

Privattandläkarna

RFSL

RFSU

Rosengrenska stiftelsen

Rädda Barnen

Rätt till vård-initiativets gemensamma remissvar (42 organisationer)

Röda Korsets Ungdomsförbund

Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Diabetesförbundet

Svenska kyrkan

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges kristna råd (SKR)

Svenska Röda Korset

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting

UNICEF Sverige

Vårdföretagarna

 

Kommentarer: 0 Permalänk

onsdag 21 november

Grön Ungdom och LUF: "FP och MP bör pressa M"

Vi hoppades att uppgörelsen mellan alliansen och Miljöpartiet skulle innebära en mer human behandling av asylsökande och papperslösa. Med facit i hand ser vi att Moderaterna nu tillåts sätta käppar i hjulet, skriver Leo Carlsson, Grön Ungdom, samt Kajsa Dovstad, Jonatan Macznik, Liberala Ungdomsförbundet, i SvD Brännpunkt idag. Vidare skriver artikelförfattarna: "Regeringens nuvarande förslag för papperslösas rätt till vård är ett steg i rätt riktning. Men vi accepterar inte annat än att regeringen kliver ända in i mål och garanterar alla som bor i Sverige en vård på lika villkor. Därför ger vi vårt stöd till Rätt till vård-initiativets starkt kritiska remissvar på regeringens förslag. (...) Alliansens humana krafter, som i den här frågan främst utgörs av Folkpartiet, måste tillsammans med Miljöpartiet förmå regeringen att gå längre. Moderaterna får inte tillåtas stoppa allas lika rätt till vård. Vi hade högre förväntningar när migrationssamarbetet ingicks. Liberala ungdomsförbundet och Grön Ungdom kommer inte nöja sig med ett steg i rätt riktning – vi kräver att regeringen kliver ända in i mål."

Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 9 november

Rätt till vård-initiativets gemensamma remissvar

I går svarade 42 organisationer i Rätt till vård-initiativet med ett gemensamt remissvar på Socialdepartementets promemoria Ds 2012:36 "Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd". Rätt till Vård-Initiativet anser att förslaget ger en viss vidgning av rätten till vård för personer som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd. Särskilt bra är att barn som vistas i Sverige utan tillstånd ges samma rätt till vård som andra barn. Rätt till vård-initiativet är dock kritiskt till att Regeringen förslår att vuxna asylsökande och vuxna som vistas i landet utan tillstånd fortfarande inte ska ha rätt till vård efter behov och på lika villkor som bosatta. Regeringen borde gå längre och lämna förslag till lagstiftning i linje med vad SOU 2012:48 "Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet" föreslog. Först då skulle svensk lagstiftning uppfylla de krav som medicinsk etik och grundläggande mänskliga rättigheter uppställer. 

 

Läs Rätt till vård-initiativets gemensamma remissvar här!

Läs Rätt till vård-initiativets pressmeddelande 2012-11-08 här!

 

Följande 42 organisationer har underteckat Rätt till vård-initiativets gemensamma remissvar. Ett flertal organisationer har dessutom skickat in egna remissvar och några av dem finns länkade nedan: Akademikerförbundet SSR, Amnesty International, svenska sektionen, Caritas/katolska kyrkan, Deltastiftelsen, Ersta diakoni, Etikkommissionen i Sverige - Nätverk för Mänskliga Rättigheter i asylprocessen, FARR, Fackligt center för papperslösa, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), Föreningen Antirasistiska akademin (ArA), Helgeandssysrarna/Alsike kloster, Hiv-Sverige, International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) Sverige, Immigrantinstitutet, Ingen Människa Är Illegal, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), Liberala ungdomsförbundet, Läkare i Världen, Läkare Utan Gränser, Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, RFSL, RFSL Ungdom, Riksföreningen för skolsköterskor, Rosengrenska stiftelsen, Rädda Barnen, Röda Korsets Ungdomsförbund, Socialistiska läkare, Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Psykologförbund, Svensk sjuksköterskeförening, SRAT, Sveriges kristna råd (SKR), Svenska Logopedförbundet, Sveriges LäkarförbundSvenska Läkaresällskapet, Svenska föreningen för Hälsa och Mänskliga Rättigheter (HMR), Svenska Kyrkans Anställda I Sjukhuskyrkan (SKAIS), Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatris (SFBUP) flyktingbarngrupp, TandläkarförbundetTCO, Tinnerökliniken - Vård för papperslösa i Östergötland, Vårdförbundet, Vänskapsförening Sverige-Ecuador.

 

Ytterligare remissvar från enskilda organisationer länkas här: Svenska Röda Korset, Svenska barnläkarföreningen. Länkar till fler remissvar från enskilda organisationer finns alltså i det tidigare stycket här ovanför.

Kommentarer: 0 Permalänk

«första «tidigare Visar 35–49 av 64 inlägg    nästa» sista»
stäng